تعیین حد و حدود

تعیین حد و حدود

تنها راه خوشبختی و خوشحالی کودکان تعيين حد و مرزها و رعایت عاقلانه آن ها است .

بیشتر بخوانید
رفتارتان را تصحیح کنید.

رفتارتان را تصحیح کنید.

مادر و پدر مهم ترین الگوهای رفتاری بچه ها هستند .

بیشتر بخوانید
تاراج کودکی

تاراج کودکی

کودک بدون داشتن الگوی موثردچار عدم احراز هویت و عدم اعتماد به نفس و سردرگمی می شود .

بیشتر بخوانید
آزار کلامی

آزار کلامی

صدا کردن کودک با اسامی مسخره و تحقیر آمیز باعث خرد شدن استخوان های روانی او می شود .

بیشتر بخوانید
مسئولیت کارهایمان را بپذریم 

مسئولیت کارهایمان را بپذریم 

ما مسئول هر اتفاقی که در زندگی مان رخ  می دهد هستیم .

بیشتر بخوانید
نیاز های اساسی نوزادان

نیاز های اساسی نوزادان

نیاز های اساسی نوزادان به پنج گروه تقسیم می شوند.

بیشتر بخوانید
چرخه باورها

چرخه باورها

درد و رنج از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد .

بیشتر بخوانید
بد رفتاری  با کودک

بد رفتاری با کودک

هرگونه بد رفتاری به نوعی زیر پا گذاشتن هویت کودک است .

بیشتر بخوانید
جهان درون ماست

جهان درون ماست

آنچه درون شما است هزاران هزار ویژگی و خصوصیتی است که در انسان های مختلف وجود دارد .

بیشتر بخوانید
نفس رابطه

نفس رابطه

شما باید بتوانید در حضور فردی دیگر کسی که هستید باقی بمانید .

بیشتر بخوانید