Site Feedback

سمینارهای سال 95

نهمین سمینار ملی بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین

نهمین سمینار ملی بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین

زمان برگزاری:

1395/11/07 (8:00 الی 13:00)

محل برگزاری:

سالن امام رضا، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اساتید :

دکتر علی بابایی زاد
دکتر زهره اسماعیل زاده
دکتر رضا ناظری

مشاهده بیشتر
هشتمین سمینار ملی بزرگترین اشتباه تربیتی والدین

هشتمین سمینار ملی بزرگترین اشتباه تربیتی والدین

زمان برگزاری:

1395/08/06 (8:00 الی 13:00)

محل برگزاری:

سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اساتید :

شهرام اسلامی
دکتر رضا ناظری
دکتر مصطفی تبریزی

مشاهده بیشتر
هفتمین سمینار  ملی بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین

هفتمین سمینار ملی بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین

زمان برگزاری:

1395/05/21 (8:00 الی 13:00)

محل برگزاری:

سالن الغدیر، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

اساتید :

پروفسور حسین لطف آبادی
دکتر رضا ناظری
استاد علیرضا تبریزی

مشاهده بیشتر
ششمین سمینار ملی بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین

ششمین سمینار ملی بزرگترین اشتباهات تربیتی والدین

زمان برگزاری:

1395/03/07 (8:00 الی 13:00)

محل برگزاری:

مرکز همایش های پردیس قلهک

اساتید :

دکتر مصطفی تبریزی
شهرام اسلامی
استاد علیرضا تبریزی

مشاهده بیشتر