تکالیف مدرسه

تکالیف مدرسه

نکات مهم در انجام تکالیف مدرسه

بیشتر بخوانید
پاداش و مجازات کودک

پاداش و مجازات کودک

چگونه پیامد رفتار کودک را به او نشان دهیم؟

بیشتر بخوانید
سه راه متداول مقابله با تله های زندگی

سه راه متداول مقابله با تله های زندگی

چه راه هایی در مقابله با تله های زندگی موثرند؟

بیشتر بخوانید
حسادت در کودکان

حسادت در کودکان

رقابت و حسادت با خواهر یا برادر کوچکتر

بیشتر بخوانید
دلایل عدم شناسایی تیپ شخصیتی

دلایل عدم شناسایی تیپ شخصیتی

چرا تشخیص تیپ شخصی ممکن است برایمان دشوار باشد؟

بیشتر بخوانید
دوازده عامل کاهش فشارهای روانی

دوازده عامل کاهش فشارهای روانی

فشارهای روحی مادران

بیشتر بخوانید
تعیین حد و حدود

تعیین حد و حدود

تنها راه خوشبختی و خوشحالی کودکان تعيين حد و مرزها و رعایت عاقلانه آن ها است .

بیشتر بخوانید
رفتارتان را تصحیح کنید.

رفتارتان را تصحیح کنید.

مادر و پدر مهم ترین الگوهای رفتاری بچه ها هستند .

بیشتر بخوانید
تاراج کودکی

تاراج کودکی

کودک بدون داشتن الگوی موثردچار عدم احراز هویت و عدم اعتماد به نفس و سردرگمی می شود .

بیشتر بخوانید
آزار کلامی

آزار کلامی

صدا کردن کودک با اسامی مسخره و تحقیر آمیز باعث خرد شدن استخوان های روانی او می شود .

بیشتر بخوانید