دلایل عدم شناسایی تیپ شخصیتی

دلایل عدم شناسایی تیپ شخصیتی

چرا تشخیص تیپ شخصی ممکن است برایمان دشوار باشد؟

بیشتر بخوانید
دوازده عامل کاهش فشارهای روانی

دوازده عامل کاهش فشارهای روانی

فشارهای روحی مادران

بیشتر بخوانید
تعیین حد و حدود

تعیین حد و حدود

تنها راه خوشبختی و خوشحالی کودکان تعيين حد و مرزها و رعایت عاقلانه آن ها است .

بیشتر بخوانید
رفتارتان را تصحیح کنید.

رفتارتان را تصحیح کنید.

مادر و پدر مهم ترین الگوهای رفتاری بچه ها هستند .

بیشتر بخوانید
تاراج کودکی

تاراج کودکی

کودک بدون داشتن الگوی موثردچار عدم احراز هویت و عدم اعتماد به نفس و سردرگمی می شود .

بیشتر بخوانید
آزار کلامی

آزار کلامی

صدا کردن کودک با اسامی مسخره و تحقیر آمیز باعث خرد شدن استخوان های روانی او می شود .

بیشتر بخوانید
مسئولیت کارهایمان را بپذریم 

مسئولیت کارهایمان را بپذریم 

ما مسئول هر اتفاقی که در زندگی مان رخ  می دهد هستیم .

بیشتر بخوانید
نیاز های اساسی نوزادان

نیاز های اساسی نوزادان

نیاز های اساسی نوزادان به پنج گروه تقسیم می شوند.

بیشتر بخوانید
چرخه باورها

چرخه باورها

درد و رنج از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد .

بیشتر بخوانید
بد رفتاری  با کودک

بد رفتاری با کودک

هرگونه بد رفتاری به نوعی زیر پا گذاشتن هویت کودک است .

بیشتر بخوانید