چگونه به پسرتان کمک کنید تا با خصوصیات مردانه بار بیاید؟


محققین مسائل جنسی معتقدند که تاثیر پدر بر رفتارجنسی کودک بیش از تاثیر مادر است. این مسئله نه تنها شامل خصوصیات جسمی و تغییرات کودک در حال رشد است، بلکه احساسات و رفتارهای مرتبط با این خصوصیات فیزیکی را هم شامل می شود .                                                                                                                                                                  

خشونت، سلطه طلبی، جسارت، بزهکاری، ناآرامی و پرسرو صدا بودن علایم مردانگی نیست. در عوض مذکر بودن به معنای قاطعیت، مثبت بودن، مسئولیت پذیری، منطقی بودن و توانایی ایجاد تغییر در موقعیت های سخت است. این توانایی های اساسی باید بر پایه ی تربیت، محبت و توانایی عشق ورزیدن و زندگی کردن استوار باشد.                                                                       

شناخت نقش جنسیتی در میان کودکانی یافت می شود که پدرشان به وضوح نقش سالم مردانه و مادرشان نیز نقش سالم زنانه ای را ارائه داده اند.کیفیت رفتار پدرانه ای که با یک پسر می شود، مهم ترین عاملی است که دید وی را از مذکر بودن خویش شکل می دهد. رفتار مردانه یک پسر به شدت به میزان در دسترس قرارداشتن پدر و چگونگی عملکرد پدر به عنوان عضو مذکر خانواده بستگی دارد.یکی از مهمترین تاثیرهای رفتار پدرانه بر رشد مردانگی در پسران زمانی دست می دهد که پسر از پدر تصوری به عنوان فرد پرورش دهنده دارد.تحقیقات همچنین نشان داده است که اگر یک پدر همواره نقشی غیرفعال در امر تربیت فرزندان و اتخاذ تصمیم های خانوادگی داشته باشد، احتمال اینکه پسر کمتر مردانه بار بیاید بیشتر است.

نظرات کاربران

ارسال نظر

کاربر گرامی:
برای ارسال نظر می بایست در سایت عضو باشید. ورود / عضویت