Site Feedback

پرخاشگری (کلامی)

پرخاشگری (کلامی)

1.وقتی عصبی می شوداز وسایلی که می تواند آسیب جدی به بچه ها برساند استفاده می کند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
2.کتک کاری موجب صدمات خفیف از قبیل کبودی و تورم شده است
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
3.اگر بزرگسالان او را عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
4.کینه توز و انتقام جو است
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
5.بدون اجازه وسایل بچه ها را بر میدارد
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
6.به بازی های خشن علاقه دارد
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
7.به همسالان خودش زور می گوید
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
8.اگر دوستان و همسالان او را عصبانی کنند به آنها می پرد و فریاد می زند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
9.در هنگام عصبانیت دهن کچی نموده و فحش و ناسزا می گوید
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
10.دیگران را با کتک زدن تهدید می کند
کاملا مخالفم         ,         کاملا موافقم
لطفا منتظر بمانید...

نتیجه تست شما : 0

0-10نسبتا پایین. احتمالا با تشدید عوامل ایجاد کننده پرخاشگری در معرض این آسیب قرار دارد.
10-20متوسط. پرخاشگری باعث ایجاد مشکلاتی در روابط کودک شده است.
20-30بالا. بدون شک یکی از معضلات اصلی کودک است.
30-40شدید. باید به درمانگر مراجعه نمایید.