چرخه باورها

چرخه باورها enlightened


اغلب ما به دلیل باور هایمان بخش هایی از وجود خود را انکار می کنیم . 

هنگامی که ریشه این باور ها را بررسیکنید متوجه خواهید شد که بیشتر وقت ها باور از کسی به ارث رسیده که دوست شان داشته اید و این افراد به شما القا کرده اند که شما در رسیدن به خواسته هایتان ناتوان هستید و شما هرگز تلاش نمی کنید به دنبال آرزوهای خود بروید .

این شکل گیری باورها به خانواده و کودکی مان باز می گردد ، آنچه پدر و مادرمان کردند و آنچه نکردند اثر زیادی روی زندگی ما داشته است . ممکن است این درد و رنجی باشد که در دو سالگی ، شش سالگی ، یا هشت سالگی تجربه کرده اید .

بسیاری از مردم به همان شکل که هستند باقی مانده اند و مدت هاست تغییر نکرده اند برخی از ما نه تنها گذشته خود را به دنبال می کشیم بلکه گذشته ی پدر و مادرمان نیز روی دوشمان سنگینی می کند .‌

بر اساس آنچه نیچه می گوید پاک کردن گذشته یعنی پاک کردن بخشی از وجودتان . ممکن نیست تا زمانی که با گذشته ی خود آشتی نکرده اید زندگیتان را در مسیر خاصی پیش ببرید . هر اتفاق مهمی در زندگی ما دیدگاه مان را نسبت به جهان و خودمان تغییر می دهد و گذشته ما موهبتی است که ما را راهنمایی می کند و به ما رس می دهد . 

درد و رنج از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد اگر شما به عنوان والد کاری نکنید این چرخه ادامه خواهد داشت .


از کتاب جوجه اردک زشت درون کاری از دبی فورد

نظرات کاربران

ارسال نظر

کاربر گرامی:
برای ارسال نظر می بایست در سایت عضو باشید. ورود / عضویت