جهان درون ماست

ما در این جهان نیستیم این جهان درون ماست .enlightenedآنچه درون شما است هزاران هزار ویژگی و خصوصیتی است که در انسان های مختلف وجود دارد و آنچه در عمق هر انسانی مشاهده می کنیم طرح کلی و یکسانی از تمامی انسان ها است .


وقتی متوجه می شوید که هر آنچه در دیگران می بینید در شما نیز وجود دارد دنیای تان دچار تغییر می شود هدف یافتن و پذیرفتن تمام چیز هایی است که در خودمان و دیگران دوست داریم یا از آنها نفرت داریم .


هنگامی که این بخش وجودمان را احیا کنیم و با خودمان آشتی کنیم بی درنگ جهان هستی آشتی کرده اییم . 

واقعیت این است که ما همه کس و همه چیز هستیم برخی از ما خود را از دیگران بهتر می دانند و بسیاری از ما گمان می کنیم از دبگران بی لیاقت تریم زندگی با همین قضاوت ها شکل می گیرد .


مهم این است که باور کنید هیچ چیز وجود ندارد که ما نتوانیم باشیم اگر شجاعت دیگران به شما انگیزه می دهد این بازتابی از شجاعت درون شماست ، اگر فکر می کنید کسی خودخواه است مطمئن باشید شما نیز می توانید به همین اندازه خودخواهی را در رفتارتان نشان دهید همه ما ویژگی های یکسانی داریم و همه با هم در این قاعده یکسان هستیم .

شما باید الگوی خودتان باشید با دوست داشتن و پذیرفتن تمامیت وجودتان قادر خواهید بود همه ی دنیا و آدم ها را واقعا دوست بدارید و بپذیرید.


از کتاب جوجه اردک زشت درون کاری از دبی فورد 

نظرات کاربران

ارسال نظر

کاربر گرامی:
برای ارسال نظر می بایست در سایت عضو باشید. ورود / عضویت