9 نکته طلایی در همسویی والدین در تربیت کودکان

هر کودکی با ویژگی های ذاتی و شخصیتی خاص بدنیا می آیدو در محیط خانوادگی و اجتماعی  منحصر به فرد رشد میابد سالهای متمادیست که کودکان و نوع پرورش آنها مورد پژوهش نقد ونظر و ارائه دیدگاه های مختلف قرار گرفته است  آنچه بیش از هر چیز جلوه گر است نگرانی مجامع در رشد سریع اجتماعی کودکان و کاهش سن بلوغ و به تبع آن زود رسیدن کودکان به بلوغ فکریست

پرورش کودکان بر اساس رغبتها و انگیزه های درونی در راستای علاقمندی کودکانه ،بیش از هر چیز  می تواند در ارتقای سطح سواد و تجربه زیستی آنان مفید واقع شود در این بین همسویی و هماهنگی  ضرورتهای تربیتی کودکان با ضرورتهای زندگی جهانی و بستر رشد کودک  از اهم مسائل مبتلا به جامعه  می باشد

یادگیری مشاهده ای کودکان و تاثیر پذیری از والدین در سالهای اولیه بر کسی پوشیده نیست این روند با آموزش غیر مستقیم تقویت و پایدار می گردد اما نکته  جدید و نو ظهور این عرصه چگونگی تاثیر پذیری کودکان از رسانه هایی که نه رنگ و بوی ملی و بومی و نه ذائقه ایرانی دارند در بین  تمام راههایی که برای غنی سازی ذهن و تفکر کودکان برای تربیت متناسب با فرهنگ و مذهب ایرانی به عمل می آید جای  رسانه های ملی و مذهبی خاص ایران در فرایند رشد کودکان خالی ست

 انواع رفتارهاي والدين با فرزندان

     الف - رفتار مستبدانه: گروهي از والدين به منظور كنترل بيشر فرزندان و همچنين عدم اطمينان به شرايط موجود در جامعه، سعي در كنترل روابط فرزندان خود با جامعه دارند. آن ها تصور مي كنند تسلط در كنترل رفتار و تربيت فرزندان خود را دارند و هيچ احدي جرات نفوذ در تغيير رفتار فرزندان آنها نخواهد داشت

     در حالي كه آنان فرزندان خود را از آموزش هاي اجتماعي محروم كرده و كاملا وابسته به خود بار مي آورند و قدرت فكر و خطا و آزمايش را از آنان مي گيرند. اما با ورود اين فرزندان به جامعه و ضرورت اتخاذ تصميم به دليل نداشتن تجربه و اعتماد به نفس با مشكل مواجه مي شوند

     ب - رفتار سازشكارانه: رفتاري كه در آن حقوق ديگران مهم تر از حقوق خود است و بر آن اولويت دارد، به كلامي ديگر، ديگران حق دارند ولي شما حقي نداريد. هدف اصلي رفتار سازشكارانه اجتناب از برخورد و راضي نگه داشتن فرندان است

     ج ـ رفتار مدبرانه: دفاع از حقوق خود، به طوري كه حقوق ديگران پايمال نشده و تعادل در نظر گرفته شود و نه رفتار مستبدانه و نه رفتار سازشكارانه، بلكه رفتار معقولانه و منطقي كه در آن بايد سعي شود منطق فرزند تحريك شود و نه خشم و لجاجت، داشتن رابطه دوستي با فرزندان، بيان نيازها، خواسته ها، نظرات، احساسات و عقايد خود به صورت مستقيم و به دور از هر گونه ابهام و با روش هاي مناسب قادر خواهد بود فرزند شما را در اين حوزه ياري كند

نتایج مثبت قاطعیت در تصمیم گیری والدین

     1- به خاطر داشته باشيد اگر تقاضاي كودك خود را به دليلي رد كرديد توضيحات خود را براي او با زباني ساده بيان كنيد

     2- وقتي كه به نیاز کودکتان جواب مثبت مي دهيد روي تصميم خود باقی  بمانيد به عنوان مثال اگر به طفل اجازه داده شود كه با روش خود و با گريه و جيغ و داد به خواسته هاي خود برسد، او تصور خواهد كرد كه مي تواند با ساده ترين شيوه راه خود را پيش ببرد از سوي ديگر اگر شما اغلب تسليم خواسته هاي كودكتان مي شويد  انگيزه هاي شخصي خودتان را بررسي كنيد همچنين اگر بخواهيد به هر قيمتي نگهبان صلح و آرامش باشيد كودكان ياد مي گيرند كه الم شنگه به پا كردن كارساز است پس بايد در تصميم خود استوار باشيد

   روش های مناسب وصحیح تامین نیاز کودک

     وقتي سخن از نيازها به ميان مي آيد فقط حرف از خوردن و خوابيدن مطرح نمي شود بلكه نيازهاي ديگري مانند عشق و محبت و وابستگي و احترام و احساس ارزشمندي وغیره نيز وجود دارد از سوي ديگر همه نيازها را خانواده و والدين نمي توانند پاسخگو باشند ولي اگر والدين از شكل و چگونگي اين نيازها آگاه باشند مي توانند زمينه ساز ارضاي اين نيازها باشند اگر ما بدانيم كه فرزندمان براي ارضاي پاره اي از نيازهاي خود به چند دوست صميمي و خوب نيازمند است در آن صورت او را از برقراري يك رابطه دوستانه با ديگران منع نخواهيم كرد

     والدين با فرزنداني روبه رو هستند كه هر كدام از آن ها علايق و خواسته هاي متتنوعي دارند و از ويژگي منحصر به فردي برخوردارند يكي از اين تفاوت هاي فردي مربوط به جنسيت فرندان است به نظر شما آيا مي توانيم رفتارهاي يكساني را با فرزندان دختر و پسر خود داشته باشيم؟ مطمئنا خير. دختر داراي روحياتي خاص است و از روح كاملا لطيف و ظريفي برخوردار است حال آنكه پسر بچه اين گونه نيستند و كمتر عاطفي بوده و رفتارهاي مردانه اي از خود نشان مي دهند

     دومين نيازي كه کودکان را تحت تاثير قرار مي دهد نياز به امنيت و احساس آسايش خاطر است اين نياز فوق العاده مهم و اساسي است. اگر کودک در خانه اي به سر می برد كه هر لحظه در آن نزاع و كشمكش، آرامش او و افراد خانواده را بر هم مي زند و رابطه عاطفي سردي ما بين افراد خانواده حكمفرما باشد آيا هيچ ميل و رغبتي براي رشد و شكوفايي و تحصيل و تعليم بر جاي خواهد ماند؟

     والدين گاه مي انديشند كه كودكانشان نسبت به مسايل آنان آگاهي و حساسيت ندارند اما اين خطايي بيش نيست هر چند گاهي شايد كودكان و نوجوانان در ظاهر نسبت به مسايل خانواده بي خيال و بي تفاوت خود را نشان دهند، اما حقيقتا اين ظاهر قضيه است و آنان در درون به اين مسايل مي انديشند و در عالم تنهايي به دنبال چاره جويي هستند سومين نيازي كه كودكان و نوجوانان در پي ارضاي آن هستند نياز به عشق و وابستگي ودوست داشتن است  آنها ميل دارند تا پدر و مادر آن ها را مورد لطف و توجه خود قرار داده و اين اجازه را بدهند تا با آن ها ايجاد رفاقت شود زماني كه كودك يا نوجوان احساس كند كه مقبول پدر و مادر است اين احساس در تشديد حس اعتماد به خود و اتكا به نفس بسيار موثر خواهد بود و اين اعتماد به نفس به او جرات شركت در ديگر فعاليت ها را خواهد داد

     از ديگر نيازهاي مهم نياز به احترام است آنان دوست دارند كه مورد اعتماد و اعتبار ديگران باشند و به عنوان افرادي شناخته شوند كه داراي استعدادهاي خاص و منحصر به فرد بوده و با ديگران فرق دارند. از تحقير شدن توسط ديگران بيزارند و دوست دارند در خانواده و اجتماع مورد توجه قرار گيرند. در صورتي كه زمينه كافي براي ارضاي نيازهاي فوق فراهم آيد اين توانايي به دانش آموز منتقل خواهد شد كه او بتواند بدون دغدغه فكري و با رواني سالم به پيشرفت تحصيلي خود فكر كند و براي آن برنامه ريزي داشته باشد

     اما سوال مهم اين است كه در زندگي روزمره كه از ناكامي هاي گوناگون پر است آيا ما به عنوان پدر و مادر مي توانيم تمامي نيازهاي فوق را برآورده سازيم در جامعه ما الگوهاي رفتاري گوناگوني وجود دارد پدر و مادر تنها الگوي رفتاري كودك يا نوجوان نيستند بلكه در معرض الگوهاي رفتاري متنوعي قرار دارند.نوجوان 12 ساله اي كه هر روز ساعت 7 صبح از خانه خارج مي شود پس از مدرسه رفتن ساعت يك به خانه بر مي گردد در معرض چند الگوي رفتاري قرار مي گيرد و رفتارهاي همكلاسي ها و معلم ها و كاركنان مدرسه و افراد ديگر جامعه را مي بيند و پاره اي از آن رفتارها، بيشر توجه او را به خود جلب مي كنند وقتي تلويزيون و اينترنت را تماش ا مي كند بسياري از رفتارها را از آن سرمشق مي گيرد او سعي مي كند با شخصيت هاي برنامه تلويزيوني هماند سازي كندبه مانند آنان صحبت كند، راه برود، لباس بپوشد و .. بنابراين بر نظر روانشناسان افرادي الگو و سرمشق قرار مي گيرند كه مورد توجه فرد سرمشق گيرنده قرار گيرند. در اينجا نيز دانش آموز مورد نظر از ميان الگوهاي رايج فقط به تعدادي از آنها توجه مي كند آنان را سرمشق قرار داده و از رفتارهاي آنان تقليد مي كند

چرا فرزندانتان نسبت به گفته هاي شما بي تفاوت هستند

     اگر والدين تصميم داشته باشند گفته هايشان براي فرزندان ارزشمند تلقي شود، بايد خودشان نيز در مقابل عمل به حرف ها و گفته هاي خود، پايبندي نشان دهند اگر حرف والدين براي كودكان يا نوجوانان سنديت داشته باشد در آن صورت خود كودك يا نوجوان جذب صحبت والدين خواهد شد و بدون نياز به اجبار و زور و يا تهديد خودش وظايفش را انجام خواهد داد اگر از اين موضوع نگران هستيد كه چرا فرزندانتان نسبت به گفته هاي شما بي تفاوت هستند و توجه كافي بر آن ندارند مشكل و مسئله را در خودتان جست و جو كنيد

  9 نکته طلایی برای تربیت بهترفرزندان

     1- اوقاتي از شبانه روز را به مطالعه كتب و رسانه هاي گروهي و تصويري اختصاص دهيد. اين ساعات زماني باشد كه فرزندانتان در حال مطالعه و انجام تكاليف درسي خود هستند

     2- سعي كنيد هر چند وقت يك بار به اتفاق همسرتان درباره مطالب مطالعه شده به بحث و مذاكره بپردازيد

     3- يك كتابخانه خانوادگي تهيه كنيد و طرز استفاده صحيح از آن را به فرزندانتان بياموزيد

     4- ساعاتي كه فرزندتان در منزل مطالعه مي كند سعي در فراهم كردن محيطي كامل ساكت و امن براي او باشيد.

     5- از مقايسه ما بين فرزندان و يا با افراد ديگر شديدا بپرهيزيد كمبودها و نارسايي هاي درسي و رفتاري آنان را در جمع مطرح نكنيد

     6- سعي كنيد اگر با كودك يا نوجوان خود دچار مشكل هستيد به طور خصوصي و محرمانه موضوع را با او در ميان بگذاريد و اگر يك بار با او در اين زمينه گفت و گو كرديد بعدها مجددا موضوع را مطرح نسازيد و سعي كنيد در اين گفت و گو عقل او را تحريك كنيد نه خشم و مقاومت او را

     7- اگر قولي به فرزندتان مي دهيد حتما به آن عمل كنيد در غير اين صورت دلايل عدم امكان عملي شدن قول را براي او توضيح دهيد

     8- از امر و نهي مستقيم بپرهيزيد واگر خواستيد درباره موضوعي امر و نهي كنيد سعي كنيد به طور مستقيم نباشد

     9- در قضاوت خود نسبت به ديگران منصفانه برخورد كنيد و در رفتارهايتان عدالت را در نظر بگيريد رعايت و در نظر گرفتن اصول ذكر شده زمينه را براي اعتماد فرزندان به والدينشان آماده مي سازد

 

 

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

مطالب مرتبط:

نظرات کاربران

ارسال نظر

کاربر گرامی:
برای ارسال نظر می بایست در سایت عضو باشید. ورود / عضویت